cena projektu

Pre určenie odmeny za inžinierske a architektonické služby vydala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) metodické odporúčanie pre spôsob určenie tejto odmeny:
Stiahnite si dokument kliknutím TU

Na základe tohto odporúčania sa cena za projektovú dokumentáciu stanovuje podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Podľa tohto sadzobníka cena projektu vychádza z celkových realizačných nákladov stavby a stanoví sa na základe zatriedenia stavby do príslušnej kategória v závislosti od jej rozsahu a náročnosti.
Realizačné náklady stavby sa určujú podľa ZBORNÍKA UKAZOVATEĽOV priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu.

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie sa tak kalkuluje pre každý projekt individuálne, pričom sa zohľadňuje veľkosť, rozsah a náročnosť stavby.

Vyžiadajte si cenovú ponuku na Váš projekt vyplnením formulára:  Účel stavby:

  Miesto stavby:

  Rozmery stavby:

  Šírka (m) :

  Dĺžka (m) :

  Výška na odkvape (m) :

  Výška v hrebeni strechy (m) :

  Počet podlaží:

  Hala so žeriavovou dráhou:

  ÁnoNie

  Vnútorný vstavok so stropom:

  ánonie

  Zvoľte rozsah projektovej dokumentácie:

  Dvojstupňový projekt

  projekt pre vydanie stavebného povolenia (PPSP)
  realizačný projekt (RP)

  Jednostupňový realizačný projekt (JRP)
  Výrobná dokumentácia (VD)

  Poznámky:

  Príloha:

  Kontaktné informácie (na dopytujúceho):

  (pozn.: údaje označené * sú povinné)

  Meno a priezvisko*:

  Názov spoločnosti:

  Adresa:

  Telefón*:

  E-mail*:

  cena statického posudku

  Honorár statika za práce na statických posudkoch, zhodnotení stavu existujúcich stavieb, posúdení možnosti ich úprav a pod., je kalkulovaný na základe hodinových sadzieb. Hodinové sadzby uvádza sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA a tiež tarifný honorárový poriadok odporúčaný Spolkom statikov Slovenska.

  Podľa náročnosti a rozsahu prác sa hodinové sadzby pre statické posudky pohybujú v rozmedzí 15 – 25 EUR/hod.
  Pre vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce pre konštrukcie s nadpriemernými požiadavkami na statické riešenie je hodinová sadzba 30 EUR/hod.
  Pre mimoriadne náročné práce s extrémne vysokými požiadavkami na statické riešenie sa dohodne primeraná cena individuálne.

  Cestovné náklady sú účtované v sadzbe 0,35 EUR/km.

  Pozn.: Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.