Kontaktujte nás

kancelária (adresa prevádzky):

J. Kozáčeka 11 (Dom služieb)
960 01 Zvolen

Tel.: +421 907 872 635
E-mail: valko@statikavalko.sk

GPS súradnice:
48.576531° S
19.128507° V

Vaše meno

Email

Správa

obchodné meno a fakturačné údaje:

Ing. Miroslav VAĽKO
Projektová kancelária
Ružová 1359/41
960 01 Zvolen

IČO: 37 058 037
DIČ: 1042551136
IČ DPH: SK1042551136

Právna forma:

Fyzická osoba – podnikateľ,
autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb vykonávajúci profesiu formou slobodného povolania podľa
Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch.

Registrácia:

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI),
zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom: 4285
Registračné číslo: 4285*A*3-1 Statika stavieb
https://verejnyportal.sksi.sk/search/profile/3520