služby pre investorov

Vyhotovujeme statické posudky, statické výpočty a projekty statiky oceľových konštrukcií v rôznych stupňoch projektu, teda projektu pre vydanie stavebného povolenia a projektu pre realizáciu stavby.

Ak plánujete zrealizovať výstavbu nových výrobných, administratívnych, či skladových priestorov pre Vašu firmu, alebo rozšíriť už existujúce prevádzkové priestory a nachádzate sa v štádiu úvodných príprav Vašich investičných zámerov, ponúkam Vám technické a odborné poradenstvo v oblasti statiky oceľových konštrukcií, za účelom predbežného návrh a zváženie rôznych možností a alternatív riešenia konštrukcie. Výsledkom takejto predprojektovej prípravy je voľba vhodného a optimálneho konštrukčného systému pre konkrétnu stavbu, čo vedie k úspore celkových nákladov pri realizácii stavby.

Vypracujeme pre Vás predbežný odhad realizačných nákladov na oceľovú konštrukciu a taktiež na opláštenie tepelnoizolačnými sendvičovými panelmi.

Pri riešení každého projektu pracujeme v súčinnosti s hlavným projektantom stavby, t.j. s architektom, alebo projektantom stavebnej časti projektu, ktorý pre Vás riešia projekt z hľadiska architektúry, dizajnu a dispozičného riešenia a tiež koordinujú všetky ostatné profesie projektu. Ak takéhoto projektanta nemáte k dispozícii, radi Vám odporučíme niektorého s kolegov, s ktorými obvykle spolupracujeme.

Projektová dokumentácia je dodávaná štandardne v šiestich vyhotoveniach v papierovej podobe a v elektronickej podobe vo formáte “pdf“. Dokumentáciu tak môžete ďalej posielať elektronickou poštou uchádzačom o realizáciu oceľovej konštrukcie a urýchliť tak proces výberu dodávateľa.

Vďaka spolupráci s viacerými dodávateľmi oceľových konštrukcií sme schopný Vám v prípade záujmu odporučiť konkrétneho výrobcu a zhotoviteľa oceľovej konštrukcie, prípadne sprostredkovať realizáciu oceľovej konštrukcie Vášho projektu.

Ak Vás ponuka našich služieb zaujala, kontaktujte nás pre získanie podrobnejších informácií alebo si dohodnite osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu tu, alebo telefonicky na čísle uvedenom v sekcii KONTAKT.