služby pre výrobcov oceľových konštrukcií

Vyhotovujeme projektovú dokumentáciu statiky oceľových konštrukcií v rôznych stupňoch projektu. Obvykle ide o jednostupňový realizačný projekt oceľovej konštrukcie. V rámci takéhoto projektu sú riešené všetky dôležité detaily a spoje jednotlivých dielov konštrukcie, ako sú detaily kotvenia stĺpov k základovým pätkám, rámové rohy a iné tuhé momentové prípoje, ďalej kĺbové uloženia priehradových väzníkov na hlavy stĺpov, spoje jednotlivých montážnych dielov a pod.
Dokumentácia je okrem štandardnej papierovej podoby dodávaná aj v elektronickej podobe vo formáte “pdf“ a tiež “dwg“, teda tak, aby bolo možné ju použiť pri vyhotovovaní výrobnej dokumentácie.

Vypracujeme výrobnú a dielenskú dokumentáciu oceľovej konštrukcie, vrátane montážnej dokumentácie. Detaily prípojov a ďalšie podrobnosti konštrukcie prispôsobujeme po vzájomnej konzultácii výrobným možnostiam a zaužívaným zvyklostiam konkrétneho výrobcu oceľovej konštrukcie.

V rámci ďalších služieb pre výrobcov oceľových konštrukcií ponúkame spoluprácu pri tvorbe cenových ponúk na dodávku oceľových konštrukcií v podobe predbežných statických výpočtov (tzv. predstatiky) pre potreby určenia hmotnosti oceľovej konštrukcie, vrátane predbežného výkazu materiálu. Súčasťou týchto podkladov sú schematické výkresy navrhovanej a ponúkanej oceľovej konštrukcie, 3D modely, pôdorysy, priečne rezy a pod. Vďaka týmto podkladom je zhotoviteľ oceľovej konštrukcie schopný predložiť svojmu klientovi presnú a cenovo zaujímavú ponuku na vysokej profesionálnej úrovni, čo výrazne zvyšuje jeho šance na úspech vo výberovom konaní na dodávateľa oceľovej konštrukcie.

Ak Vás ponuka našich služieb zaujala, kontaktujte nás pre získanie podrobnejších informácií alebo si dohodnite osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu tu, alebo telefonicky na čísle uvedenom v sekcii KONTAKT.