Premeníme Vaše predstavy na skutočnosť

Oceľ ako stavebný materiál má svoje nezastupiteľné miesto v stavebnom priemysle. Jej fyzikálno-mechanické materiálové vlastnosti ju predurčujú k všestrannému využitiu pre nosné konštrukcie stavieb rôzneho charakteru. Široké uplatnenie nachádza hlavne pri veľkorozponových priemyselných a viacúčelových objektoch, akými sú halové objekty rôzneho charakteru, ale aj pri stavbách menších rozmerov s vysokými nárokmi na architektonické stvárnenie a estetický vzhľad. Oceľové konštrukcie poskytujú veľkú variabilitu priestoru, čo umožňuje projektantom a architektom splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky klientov z hľadiska dispozičného a architektonického riešenia. Optimálne navrhnuté oceľové konštrukcie zároveň spĺňajú kritériá hospodárnosti. Efektívne využitie materiálových vlastností ocele vedie k úsporám nákladov na celkovú realizáciu stavby.

Hlavným predmetom našej činnosti je PROJEKTOVANIE STATIKY STAVIEB so zameraním na oceľové konštrukcie pozemných stavieb.

Projektujeme:

  • halové objekty - montované haly, skladové haly, výrobné haly so žeriavovými dráhami alebo bez nich
  • priemyselné prevádzkové objekty vrátane administratívnych vstavkov
  • logistické centrá
  • samostatné viacpodlažné administratívne budovy
  • stavby reprezentatívneho charakteru - showroomy, vstupné haly s presklenými fasádami, presklené átriá business centier a shopping centier, reprezentatívne priestory autosalónov s predajňami automobilov
  • stavby súvisiace s automobilovým priemyslom - autosalóny, stanice technickej kontroly (STK), stanice kontroly originality vozidiel (KO)
  • konštrukcie technologických zariadení priemyslu v rámci výrobných a prevádzkových objektov a pod.

Typy konštrukcií halových objektov:

Prečo sa rozhodnúť práve pre nás

Pri projektovaní a riešení statického výpočtu využívame najmodernejšie softvéry pre projektovanie v 3D. Každá konštrukcia je tak riešená v priestorovom výpočtovom modeli so zohľadnení vzájomného spolupôsobenia jednotlivých prvkov konštrukcie, čo vedie k hospodárnemu a úspornému návrhu nosnej konštrukcie. Ponúkame svojim klientom kvalitný a efektívny projekt, spracovaný na profesionálnej úrovni, ktorý šetrí čas a peniaze pri realizácii stavby.

Máme bohaté skúsenosti s navrhovaním oceľových konštrukcií. Našou najlepšou referenciou je množstvo stavieb realizovaných podľa nami vypracovaných projektov. Ukážky niektorých z nich si môžete prezrieť v sekcii REFERENCIE.

Spolupracujeme externe s mnohými spoločnosťami zaoberajúcimi sa výrobou a montážou oceľových konštrukcií.

Kvalifikácia a odborná spôsobilosť pre poskytovanie služieb v oblasti statiky stavieb je potvrdená Autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Členstvo v organizáciách:

Slovenská komora
stavebných inžinierov

Slovenská komora stavebných inžinierov

Spolok statikov Slovenska

Spolok statikov Slovenska

Slovenská spoločnosť
pre oceľové konštrukcie

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie