naše služby

  • komplexné služby v oblasti statiky oceľových konštrukcií
  • statické posudky a statické výpočty oceľových konštrukcií
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (PSP)
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (RP)
oceľová konštrukcia
oceľová konštrukcia
  • vypracovanie výrobnej dokumentácie oceľových konštrukcií (VD)
  • poradenstvo v oblasti statiky oceľových konštrukcií
  • predstatika oceľových konštrukcií
  • optimalizácia konštrukčných riešení oceľových konštrukcií

optimalizácia oceľovej konštrukcie

Vďaka bohatým skúsenostiam v oblasti navrhovania oceľových konštrukcií ponúkame v rámci našich služieb optimalizáciu oceľových konštrukcií pre hotové projekty. Hlavným cieľom a zmyslom optimalizácie je úspora realizačných nákladov stavby. Vypracovaním takejto optimalizácie pritom nevznikajú žiadne ďalšie náklady na projekčné práce. Honorár za optimalizáciu vyplýva z ušetrených nákladov a jeho výška sa určí ako pomerná časť z dosiahnutej celkovej úspory nákladov na realizáciu oceľovej konštrukcie.

detailný popis ponúkaných služieb:

pre výrobcov oceľových konštrukcií

pre výrobcov oceľových konštrukcií

pre architektov a projektantov

pre architektov a projektantov

pre investorov

pre investorov